Зміни в ефірі міста Долина (ІВФ)

Перегляди: 2663
Додано: 2011-12-23 06:47:40 (admin)
Оновлено: 2018-12-17 19:40:38 (E.v.g.)
 
РІШЕННЯ № 2897
 
21.12.2011                                                       м. Київ                                              Протокол № 48
 
Про заяву ТОВ «ТРК «ЕфіКом»,
м. Долина Івано-Франківської обл.,
щодо переоформлення ліцензії на мовлення
(НР № 0982-м від 06.08.2009)
 
Розглянувши заяву ТОВ «Телерадіокомпанія «ЕфіКом», м. Долина Івано-Франківської обл. (юридична та фактична адреси: вул. Грушевського, 11,
м. Долина Івано-Франківської обл., 77503; директор Василь Степанович Білущак), про переоформлення ліцензії  на мовлення НР № 0982-м від 06.08.2009 (ефірне місцеве радіомовлення з використанням частоти 104,6 МГц у м. Долині Івано-Франківської обл., Р=0,03 кВт, обсяг мовлення – 24 години на добу, мова: українська) у зв’язку із заміною частоти 104,6 МГц на 106,2 МГц у м. Долині Івано-Франківської області, збільшенням потужності передавача до 0,25 кВт та збільшенням території розповсюдження програм, керуючись статтями 27, 31, 35 Закону України „Про телебачення і радіомовлення”, статтями 18 та 24 Закону України „Про Національну раду України з питань телебачення і радіомовлення”, офіційними даними Державної служби статистики на 01.01.2011 (чисельність наявного населення України), враховуючи висновок УДЦР № ДВЧ-13261152, Національна рада
 
 
вирішила:
1. Переоформити додатки 1, 6 (дата видачі додатків 05.08.2010), 5, 8 (дата видачі додатків 06.08.2009) до ліцензії на мовлення НР № 0982-м від 06.08.2009 ТОВ «Телерадіокомпанія «ЕфіКом», м. Долина Івано-Франківської обл., у зв’язку із заміною частоти 104,6 МГц на 106,2 МГц у м. Долині Івано-Франківської області, збільшенням потужності передавача до 0,25 кВт та збільшенням території розповсюдження програм, зазначивши в ліцензії:
- докладні характеристики каналу мовлення, мережі мовлення – згідно з  додатком до рішення.
2. Управлінню бухгалтерської служби, на підставі Методики розрахунку розмірів ліцензійного збору за видачу або продовження строку дії ліцензії на мовлення, провайдера програмної послуги, визначення плати за переоформлення ліцензії та видачу дубліката ліцензії на мовлення, ліцензії провайдера програмної послуги, нарахувати ТОВ «Телерадіокомпанія «ЕфіКом», м. Долина Івано-Франківської обл., плату за внесення до ліцензії змін, які:
- не впливають на розмір ліцензійного збору: заміна частоти 104,6 МГц на
106,2 МГц в м. Долині Івано-Франківської області, збільшення потужності передавача до 0,25 кВт - у розмірі однієї мінімальної заробітної плати на момент прийняття рішення;
- впливають на розмір ліцензійного збору: збільшення території розповсюдження програм згідно з додатком до рішення – провести новий розрахунок розміру ліцензійного збору (ефірне мовлення з використанням частоти 106,2 МГц у м. Долині) з урахуванням раніше сплаченої суми, обсягу мовлення – 24 години на добу, коефіцієнта, який враховує територіальні особливості розповсюдження програм (n- згідно з додатком до рішення), розміру мінімальної заробітної плати на момент прийняття рішення.
  3. Після сплати ліцензійного збору, враховуючи внесені зміни, видати                ТОВ «Телерадіокомпанія «ЕфіКом», м. Долина Івано-Франківської обл., переоформлені додатки 1, 5, 6, 8 до ліцензії на мовлення НР № 0982-м від 06.08.2009.
         4. При видачі переоформлених додатків 1, 5, 6, 8 до ліцензії на мовлення                 НР № 0982-м від 06.08.2009 ТОВ «Телерадіокомпанія «ЕфіКом», м. Долина Івано-Франківська обл., додатки 1, 6 (дата видачі додатків 05.08.2010), 5, 8 (дата видачі додатків 06.08.2009) вважаються недійсними та вилучаються.
5. Виконання цього рішення покласти на управління: ліцензування телерадіомовлення, науково-технічного і частотного розвитку, бухгалтерської служби, правового забезпечення.
6. Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена Національної ради І. Опілат.
 
 
Голова Національної ради                                   /підпис/                      В. Манжосов
 
Заступник голови Національної ради               /підпис/                      Л. Мудрак
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Додаток
до рішення Національної ради
21.12.2011 № 2897
 
Докладні характеристики каналу мовлення, мережі мовлення
ТОВ «Телерадіокомпанія «ЕфіКом», м. Долина Івано-Франківської обл.
 
Територіальна категорія мовлення: місцеве
 

№ з/п Місцезнаходження передавача Частота/
канал мовлення
 
Потуж-ність переда-вача (кВт) Територія розповсюдження програм n
  1.  
вул. Поливанки, 100,
с. Мала Тур’я,
Долинський район,
Івано-Франківська обл.
 
106,2
МГц
0,25 м. Долина та Долинський район
 
 
20
 

 
 

Начальник управління науково-технічного

і частотного розвитку                                                       /підпис/                 Т. Мироненко
 
Начальник управління бухгалтерської служби –
головний бухгалтер                                                        /підпис/                   Т. Стороженко
Наші друзі та партнери:


<<
Ефірне телебачення та радіомовлення в Україні 2006-2024
>>